ÚSPĚŠNÁ INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

Přehled seminářů od SCHWARZ & PARTNER

Portfolio našich služeb a témata seminářů z oboru interkulturní komunikace, které nabízíme, jsou rozmanité. Běžně přizpůsobujeme nabídku seminářů dle specifických potřeb konkrétního klienta.

Níže uvedené semináře jsou určeny pro jednotlivé účastníky, zástupce firem a organizací. Předpokládané místo konání: Praha 1

Max. počet účastníků: 20 osob (doporučujeme včasnou registraci).

1. Úvodní seminář “Základy efektivní interkulturní komunikace. Netradiční pohled. Vzorec úspěchu a jeho proměnné. Zrcadlové neurony”

Svět se mění a to velmi rychle. Stává se rozmanitější, včetně komunikace lidí různých kultur, intenzivnější z hlediska mezikulturních kontaktů, zvyšuje se míra stresu, která tyto kontakty nedělá ani jednodušší ani harmoničtější.
A jak je známo, rostoucí stres vede k psychosomatickým a následně chronickým onemocněním.

Důležitost úspěšné a harmonické komunikace zástupců různých kultur není obtížné přeceňovat. Nedorozumění a nesprávné interpretace kamaráda, stereotypy, usazené na úrovni podvědomí, a předsudky o “jiných”, nedostatek odpovídajících naladění na harmonickou komunikaci Vás často dovedou ke konfliktům a k nežádoucím výsledkům.

Ne náhodou se pro aktivní společnosti stává v tomto směru systematická příprava personálu: manažerů, manažerů exportu a importu, předních odborníků a účastníků mezinárodních projektů.

Znalosti získané na těchto seminářích mohou být pro Vás konkurenční výhodou.

Tento seminář, na rozdíl od velkého množství akcí “akademického charakteru”, Vás neseznámí s pracemi teoretiků, např. s pracemi Gerta Chofstede, ani vám nedá definici kinesiki, prosodiki, takesiki, prosemiki nebo chronemiki.
Na semináři se seznámíte krok za krokem s praxí založenou na více než 30-letých zkušenostech v různých kulturách a každodenních zkušenostech interkulturní komunikace v Evropě (všechny země západní, severní a střední Evropy), Severní Americe (USA), Africe (Nigérie, Tunisko), Asii (Japonsko, Hongkong a kontinentální Čína).

Během dvou vyučovacích hodin budou posluchačům prezentovány nestandartní pohledy a řešení, které umožní podstatně zvýšit účinnost interkulturní komunikace a snížit obvykle doprovázející zvýšenou míru stresu. Dále se účastníci seznámí s inovativními technikami zaměřenými na obchodní praktiky v cenově dostupné podobě mini-případů. Důležitým rysem těchto technik je proaktivní přístup k využití již existujících “národních” stereotypů, modelování reálných situací interkulturní komunikace, včetně využití základů efektu “fenoména pozorovatele” (analogie “efekt pozorovatele v kvantové fyzice”) a zrcadlových neuronů podle koncepce profesora neurobiologie Giacomo Rizzolatti.

Předběžný plán semináře:

– seznámení účastníků a společné určení rozsahu požadovaných výsledků

– standardní pohled na interkulturní komunikaci

– neortodoxní pohled na interkulturní komunikaci. Vzorec úspěchu a jeho proměnné

– fenomén změny rolí a kultur. Cvičení “Agresor – Oběť – Záchranář”

– vědomí a podvědomí v interkulturní komunikaci. Efekt vědomého přizpůsobení

– efekt podvědomého nastavení a “zrcadlové neurony”

– vědomý vliv a harmonizace komunikace na podvědomé úrovni, a “fenomén pozorovatel”

– expresní workshop mezikulturní komunikace

Změny programu vyhrazeny.

Délka semináře: 2 akademické hodiny

2. Praktický seminář “Skryté efektivní nástroje a techniky moderní interkulturní komunikace. Dialog dvou kultur.”

V průběhu čtyř vyučovacích hodin budou posluchačům prezentovány a předvedeny v praxi, široké veřejnosti málo známé, “tajně” působící nástroje a techniky interkulturní komunikace. Podrobněji – na semináři.

Předběžný plán semináře:

– seznámení účastníků a společné určení rozsahu požadovaných výsledků

– simulace dialogu dvou kultur a použití rozestavení

– technika “cítím tě, vidím tě, slyším tě”, nastavení a společné naladění na dialog

– překonání námitek, centrování, zvýraznění “tělesné metafory”, dialog o harmonii

– skrytá práce se stresem a techniky jeho zpracování v mezikulturní komunikaci

– expresní workshop mezikulturní komunikace

Změny programu vyhrazeny.

Délka semináře: 4 akademické hodiny

3. Master seminář „Budování efektivního týmu mezinárodního projektu – inovativní techniky podvědomého naladění a nastavení členů týmu na úspěšné řešení úkolů a vytvoření úspěšného týmu na základě technologie interkulturní komunikace pomocí zrcadlových neuronů a prvků bioenergetické systémové terapie”.

Objev zrcadlových neuronů v roce 1992 týmem vědců Parmské univerzity v Itálii, bylo ústředním tématem událostí v oblasti porozumění výskytu mnoha duševních procesů, včetně oblasti komunikace a spolupráce, které do té doby nebyly objasněny.
V dnešní době se koncept zrcadlových neuronů stává stále více populární v mnoha různých oblastech, a to zejména tehdy, pokud je důležité pochopení záměrů a myšlení jiného subjektu, empatie, napodobování a vzdělávání.

Tyto úkoly patří mezi klíčové pro úspěšné formování a efektivní týmovou činnost, zejména v mezikulturním prostředí, které prochází častými změnami a stresem.

Délka semináře: 6 akademických hodin

Pražská společnost SCHWARZ & PARTNER od roku 1998 úspěšně působí v oblasti mezikulturní komunikace a řízení mezinárodních projektů, nabízí inovativní, v této oblasti bezkonkurenční řešení, založené obvykle na možnostech vnímaných vědomím, na funkcích interpersonální komunikace a interakce lidí v týmech. Ve své práci SCHWARZ & PARTNER na základě zdrojů přístupu navíc využívá originální prvky bioenergetické systémové terapie, NLP, hudební terapie, autogenního tréninku, různých technik pro zvýšení všímavosti a pozitivního modelování situací, obchodních případů, tradičně používaných v programech MBA.

Programy jsou vytvářeny individuálně podle cílů a cílových skupin, určených zákazníkem.

V důsledku účasti v programu mohou účastníci:

– zlepšit úroveň porozumění záměru a myšlení ostatních členů týmu,

– rozvíjet již existující empatické, napodobovací a učební dovednosti v rámci týmu,

– zažít pozitivní osobní zkušenost společného řešení úkolů stanovených týmem,

– začít si uvědomovat sebe sama jako pozitivní a loajální část pozitivně laděného týmu, podporovaného svými členy,

– zvýšit úroveň vzájemného porozumění a porozumění týmu a zvýšit úroveň efektivity týmové interakce,

– vybudovat nové vědomé a nevědomé pozitivní vztahy v týmu.

Možné cílové skupiny:
manažerský tým, projektový tým, funkční tým, tým procesu, tým pro konkrétní úkol, tým jako celek.

Formy práce:
mini přednášky, diskuse, pilotní cvičení, obchodní případy, supervize, modelování a praktické zpracování získaných dovedností

Orientační program může být poskytnut na základě písemného vyžádání. Konkrétní programy jsou vytvořeny individuálně podle cílů a cílových skupin, určených zákazníkem.

4. Koučink a individuální prezentace

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétních požadavků zákazníka.

email: export (at) export-marketing.eu

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO EXPATY

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • pracovní potenciál a zdrojový přístup
 • úspěšná komunikace s kolegy na pracovišti
 • jak se bránit proti manipulaci a konverzační hypnóze v cizím kulturním prostředí

NOVÝ INTUITIVNÍ TEAMBUILDING

 • unikátní metoda přes aktivní zapojení podvědomí
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • originální prvky budování úspěšného týmu pomocí energosystémů
 • využití nástrojů hudební terapií týmu
 • autogenní trénink a naladění úspěšného týmu
 • Stanislavského metoda a inovativní teambuilding

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • vyhodnocení vztahů a “FIREMNÍ KONSTELACE”
 • motivace zaměstnanců a stará havajská metoda “HOOPONOPONO”
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • zvýšení potenciálu zaměstnanců a meditace “MOŘE”
 • zvýšení výkonu zaměstnanců a staroslovanská metoda “KOLO”

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

 • adaptace dle kultury a subkultury cílové skupiny
 • efektivní interkulturní komunikace “3 P” od Schwarz & Partner
 • intuitivní interkulturní komunikace – švýcarský přístup
 • interkulturní komunikace – pomocí zrcadlových neuronů
 • inovativní techniky podvědomého naladění

Úvodní seminář “Základy úspěšné komunikace se zahraničními kolegy”

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • inovativní techniky podvědomého naladění

KOMUNIKACE KOLEGŮ

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů

KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států