INTERKULTURNÍ ŠKOLENÍ

 

1. Expres školení – “Moderní obchodní němčina a úspěšná komunikace na veletrzích v Německu, Švýcarsku a Rakousku”

SCHWARZ & PARTNER působí na trhu od r. 1998 a od tohoto roku realizuje různé projekty na mezinárodních veletrzích v Německu, Švýcarsku a Rakousku a zastupuje různé veletržní správy, včetně vídeňských veletrhů (veletrhy průmyslových technologií a inovací) v České republice a na Slovensku.

Za tuto dobu jsme získali dle našeho názoru unikátní zkušenosti ne pouze jako vystavovatel, návštěvník, pořadatel různých akcí v rámci veletrhů, ale také jako spolupořadatel veletrhů, resp. výhradní zastoupení v zahraničí.

Jak se v průběhu času veletrhy v Německu, Švýcarsku a Rakousku mění, tak se mění také obchodní němčina, která je používána na veletrzích a mění se i nejúčinnější kanály komunikace a jejich forma na veletrzích.

V průběhu školení pro Vaše manažery nebo Váš personál, zástupce SCHWARZ & PARTNER seznámí účastníky s novými trendy a inovacemi v komunikaci na veletrzích pro zahraniční návštěvníky a vystavovatele.

Nabídne českým a slovenským firmám na základě svých zkušeností řešení osvědčené časem, namodeluje konkrétní  případy z různých oborů veletrhů v Německu, Švýcarsku a Rakousku.

 

2. Expres školení – “Úspěšná komunikace na veletrzích v Japonsku”

SCHWARZ & PARTNER má jedinečné zkušenosti s pořádáním projektů v těchto výše uvedených zemích, kde se programy školení liší dle cílové skupiny a dle různých oborů.

Portfolio našich služeb a témata seminářů z oboru interkulturní komunikace, které nabízíme, jsou rozmanité. Nabídku seminářů přizpůsobujeme dle specifických potřeb konkrétního klienta.

Níže uvedené semináře jsou určeny pro jednotlivé účastníky, zástupce firem a organizací.

 

Přehled seminářů od SCHWARZ & PARTNER

1. Úvodní seminář “Základy efektivní interkulturní komunikace. Netradiční pohled. Vzorec úspěchu a jeho proměnné. Zrcadlové neurony.”

Svět se mění a to velmi rychle. Stává se rozmanitější, včetně komunikace lidí různých kultur, intenzivnější z hlediska mezikulturních kontaktů, zvyšuje se míra stresu, která tyto kontakty nedělá ani jednodušší ani harmoničtější.
A jak je známo, rostoucí stres vede k psychosomatickým a následně chronickým onemocněním.

Důležitost úspěšné a harmonické komunikace zástupců různých kultur není obtížné přeceňovat. Nedorozumění a nesprávné interpretace kamaráda, stereotypy, usazené na úrovni podvědomí, a předsudky o “jiných”, nedostatek odpovídajících naladění na harmonickou komunikaci Vás často dovedou ke konfliktům a k nežádoucím výsledkům.

Ne náhodou se pro aktivní společnosti stává v tomto směru systematická příprava personálu: manažerů, manažerů exportu a importu, předních odborníků a účastníků mezinárodních projektů.

Znalosti získané na těchto seminářích mohou být pro Vás konkurenční výhodou.

Tento seminář, na rozdíl od velkého množství akcí “akademického charakteru”, Vás neseznámí s pracemi teoretiků, např. s pracemi Gerta Chofstede, ani vám nedá definici kinesiki, prosodiki, takesiki, prosemiki nebo chronemiki.
Na semináři se seznámíte krok za krokem s praxí založenou na více než 30-letých zkušenostech v různých kulturách a každodenních zkušenostech interkulturní komunikace v Evropě (všechny země západní, severní a střední Evropy), Severní Americe (USA), Africe (Nigérie, Tunisko), Asii (Japonsko, Hongkong a kontinentální Čína).

Během dvou vyučovacích hodin budou posluchačům prezentovány nestandartní pohledy a řešení, které umožní podstatně zvýšit účinnost interkulturní komunikace a snížit obvykle doprovázející zvýšenou míru stresu. Dále se účastníci seznámí s inovativními technikami zaměřenými na obchodní praktiky v cenově dostupné podobě mini-případů. Důležitým rysem těchto technik je proaktivní přístup k využití již existujících “národních” stereotypů, modelování reálných situací interkulturní komunikace, včetně využití základů efektu “fenoména pozorovatele” (analogie “efekt pozorovatele v kvantové fyzice”) a zrcadlových neuronů podle koncepce profesora neurobiologie Giacomo Rizzolatti.

Předběžný plán semináře:

– seznámení účastníků a společné určení rozsahu požadovaných výsledků

– standardní pohled na interkulturní komunikaci

– neortodoxní pohled na interkulturní komunikaci. Vzorec úspěchu a jeho proměnné

– fenomén změny rolí a kultur. Cvičení “Agresor – Oběť – Záchranář”

– vědomí a podvědomí v interkulturní komunikaci. Efekt vědomého přizpůsobení

– efekt podvědomého nastavení a “zrcadlové neurony”

– vědomý vliv a harmonizace komunikace na podvědomé úrovni, a “fenomén pozorovatel”

– expresní workshop mezikulturní komunikace

Změny programu vyhrazeny.

Délka semináře: 2 akademické hodiny

2. Praktický seminář “Skryté efektivní nástroje a techniky moderní interkulturní komunikace. Dialog kultur.”

V průběhu čtyř vyučovacích hodin budou posluchačům prezentovány a předvedeny v praxi, široké veřejnosti málo známé, “tajně” působící nástroje a techniky interkulturní komunikace. Podrobněji – na semináři.

Předběžný plán semináře:

– seznámení účastníků a společné určení rozsahu požadovaných výsledků

– simulace dialogu dvou kultur a použití rozestavení

– technika “cítím tě, vidím tě, slyším tě”, nastavení a společné naladění na dialog

– překonání námitek, centrování, zvýraznění “tělesné metafory”, dialog o harmonii

– skrytá práce se stresem a techniky jeho zpracování v mezikulturní komunikaci

– expresní workshop mezikulturní komunikace

Změny programu vyhrazeny.

Programy jsou vytvářeny individuálně podle cílů a cílových skupin, určených zákazníkem.

 

 

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétních požadavků zákazníka.

email: export (at) export-marketing.eu

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO EXPATY

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • pracovní potenciál a zdrojový přístup
 • úspěšná komunikace s kolegy na pracovišti
 • jak se bránit proti manipulaci a konverzační hypnóze v cizím kulturním prostředí

NOVÝ INTUITIVNÍ TEAMBUILDING

 • unikátní metoda přes aktivní zapojení podvědomí
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • originální prvky budování úspěšného týmu pomocí energosystémů
 • využití nástrojů hudební terapií týmu
 • autogenní trénink a naladění úspěšného týmu
 • Stanislavského metoda a inovativní teambuilding

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • vyhodnocení vztahů a “FIREMNÍ KONSTELACE”
 • motivace zaměstnanců a stará havajská metoda “HOOPONOPONO”
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • zvýšení potenciálu zaměstnanců a meditace “MOŘE”
 • zvýšení výkonu zaměstnanců a staroslovanská metoda “KOLO”

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

 • adaptace dle kultury a subkultury cílové skupiny
 • efektivní interkulturní komunikace “3 P” od Schwarz & Partner
 • intuitivní interkulturní komunikace – švýcarský přístup
 • interkulturní komunikace – pomocí zrcadlových neuronů
 • inovativní techniky podvědomého naladění

Úvodní seminář “Základy úspěšné komunikace se zahraničními kolegy”

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • inovativní techniky podvědomého naladění

KOMUNIKACE KOLEGŮ

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů

KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států