ORIENTAČNÍ NABÍDKA FIREMNÍCH SEMINÁŘŮ

OD SCHWARZ & PARTNER

Portfolio našich služeb a témata seminářů, které nabízíme, jsou rozmanité. Běžně přizpůsobujeme nabídku seminářů dle specifických potřeb konkrétního klienta.

Rádi bychom upozornili na aktuální novou nabídku seminářů v angličtině, němčině a češtině od SCHWARZ & PARTNER:

1. Úvodní seminář „Základy úspěšné komunikace se zahraničními kolegy na společném pracovišti“nástroje snížení stresu v mezinárodním týmu

Seminář je určen především pro expaty, manažery a účastníky mezinárodních týmů, personální ředitele, HR manažery, majitele a jednatele firem, obchodní a exportní manažery.

V dnešní době každodenního stresu a neustálého zapojení vědomí, se stává, že lidé aktivně potlačují své pocity a věnují se spíše neustálému chodu myšlenek. Špatná schopnost moderního západního člověka všímat si svých pocitů, které vznikají v průběhu každodenního stresu, nejen že omezuje úspěšnou schopnost vnímání kolegů ve svém týmu, ale také má negativní vliv na samotného člověka v psychosomatické rovině a dál vyvolává chronické energetické a svalové napětí a negativní změny v organismu a vznik chronických nemocí. Tím se čím dál více snižuje možnost úspěšného vnímání dalších lidí a komunikace v týmu.
Na rozdíl od tradičního přístupu nabízí SCHWARZ & PARTNER inovativní přístup k minimalizaci stresu v průběhu komunikace a intuitivní nástroj harmonizace pracovního týmu pomocí zrcadlových neuronů.

2. Navazující seminář „Lepší pochopení kolegů a nadřízených v ČR a jak předcházet konfliktům pomocí zrcadlových neuronů“ – individuální a skupinové techniky s využitím zrcadlových neuronů v praxi

Objev zrcadlových neuronů v roce 1992 týmem vědců Parmské univerzity v Itálii bylo ústředním tématem událostí v oblasti porozumění výskytu mnoha duševních procesů, včetně oblasti komunikace a spolupráce, do té doby neobjasněných.
V dnešní době se koncept zrcadlových neuronů stává stále více populární a módní v mnoha různých oblastech, a to zejména tehdy, kdy je důležité pochopit záměry a myšlení jiného subjektu, empatie, napodobování (imitace) a vzdělávání.

3. Navazující seminář „Komparativní mežkulturní komunikace nadřízených a podřízených v mezinárodním pracovním týmu – Švýcarsko, Německo, Rakousko“

Na základě více než 30leté praxe v oboru, nabízí SCHWARZ & PARTNER unikátní pohled na dynamický a neočekávaný vývoj business kultury a komunikace ve Švýcarsku, Německu a Rakousku

4. Navazující seminář  „Inovační nástroje minimalizace stresu v pracovním týmu“ – „HOOPONOPONO“, meditace „VAŠE MOŘE“, metoda Stanislavského, seznámení se a naladění „v kruhu“

Doporučujeme navštívit první úvodní seminář za výhodnou cenu a pokud Vás zaujme, můžete si (v případě zájmu) objednat seminář navazující.

Rozsah služeb, termín a místo konání dohodou. Vždy vycházíme z konkrétního projektu.

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO EXPATY

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • pracovní potenciál a zdrojový přístup
 • úspěšná komunikace s kolegy na pracovišti
 • jak se bránit proti manipulaci a konverzační hypnóze v cizím kulturním prostředí

NOVÝ INTUITIVNÍ TEAMBUILDING

 • unikátní metoda přes aktivní zapojení podvědomí
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • originální prvky budování úspěšného týmu pomocí energosystémů
 • využití nástrojů hudební terapií týmu
 • autogenní trénink a naladění úspěšného týmu
 • Stanislavského metoda a inovativní teambuilding

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • vyhodnocení vztahů a “FIREMNÍ KONSTELACE”
 • motivace zaměstnanců a stará havajská metoda “HOOPONOPONO”
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • zvýšení potenciálu zaměstnanců a meditace “MOŘE”
 • zvýšení výkonu zaměstnanců a staroslovanská metoda “KOLO”

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

 • adaptace dle kultury a subkultury cílové skupiny
 • efektivní interkulturní komunikace “3 P” od Schwarz & Partner
 • intuitivní interkulturní komunikace – švýcarský přístup
 • interkulturní komunikace – pomocí zrcadlových neuronů
 • inovativní techniky podvědomého naladění

Úvodní seminář “Základy úspěšné komunikace se zahraničními kolegy”

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • inovativní techniky podvědomého naladění

KOMUNIKACE KOLEGŮ

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů

KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států