PORADENSTVÍ A KOUČINK

Společnost SCHWARZ & PARTNER nabízí poradenství, semináře a koučink v oboru interkulturní komunikace, managementu, motivace a rozvoje mezinárodních projekčních týmů, modelování pro cestu vyjednávání se zahraničními partnery a přípravu pro obchodní jednání, včetně jednání na mezinárodních veletrzích a konferencích.

Můžeme nabídnout zkušenosti v oboru interkulturní komunikace, managementu, motivace a rozvoje mezinárodních projekčních týmů už od roku 1998

Unikátní know how v oboru internacionalizace projektů, mezinárodních veletrhů a konferencí už od roku 1998

Inovační autorské postupy, metody a nástroje v oboru zrcadlových neuronů a zdrojového přístupu.

Naše služby jsou určeny pro firmy a organizace a neziskový sektor. Rozsah našich služeb je poskytován dle individuálních potřeb a priorit klienta.

Koučink a individuální konzultace od SCHWARZ & PARTNER nabízíme v různých evropských jazycích.

Orientační témata seminářů:

„Úspěšné nástroje exportu skrytých šampiónů Švýcarska a Rakouska“

„Nová střední třída v Asii – švýcarský přístup“

„Jak se vyhnout chybám – typické chyby českých a slovenských vystavovatelů, spoluvystavovatelů a odborných návštěvníků na mezinárodních veletrzích v Rakousku“

„Exportní komunikace ve Švýcarsku, Německu a Rakousku“

„Obchodní němčina pro váš úspěch na mezinárodních veletrzích a akcích ve Švýcarsku, Německu a Rakousku“

„Interkulturní komunikace a úspěch vašich jednání v zahraničí – země Evropy vs. země arabského světa“

„Elementy NLP a zdrojový přístup pro obchodní jednání v zahraničí“

„Úspěšná exportní komunikace – 3 „P“ od SCHWARZ & PARTNER“

„Veletrhy jako efektivní nástroj pro váš exportní marketing“

„Internet+ – účinná interkulturní komunikace pro váš export“

„Postupy, metody a nástroje s využitím zrcadlových neuronů pro interkulturní komunikaci a management“

„Inovační metody a nástroje na základě využití zrcadlových neuronů a zdrojového přístupu pro motivaci a rozvoj mezinárodních projekčních týmů“

„Cílevědomě a bez stresu v cizím prostředí – postupy, metody a nástroje na základě využití zrcadlových neuronů a zdrojového přístupu pro pracovní pobyt v zahraničí.”

/Teorie zrcadlových neuronů byla výzkumně podpořena týmem neurofyziologů z Parmské univerzity, jimiž byli Giacomo Rizzolatti, Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi a Vittorio Gallese. Více informací o této teorii na https://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlov%C3%BD_neuron/

Pro konkrétního zákazníka na základě jeho požadavků můžeme vypracovat individuální témata seminářů.

email: export (at) export-marketing.eu

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO EXPATY

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • pracovní potenciál a zdrojový přístup
 • úspěšná komunikace s kolegy na pracovišti
 • jak se bránit proti manipulaci a konverzační hypnóze v cizím kulturním prostředí

NOVÝ INTUITIVNÍ TEAMBUILDING

 • unikátní metoda přes aktivní zapojení podvědomí
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • originální prvky budování úspěšného týmu pomocí energosystémů
 • využití nástrojů hudební terapií týmu
 • autogenní trénink a naladění úspěšného týmu
 • Stanislavského metoda a inovativní teambuilding

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • vyhodnocení vztahů a “FIREMNÍ KONSTELACE”
 • motivace zaměstnanců a stará havajská metoda “HOOPONOPONO”
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • zvýšení potenciálu zaměstnanců a meditace “MOŘE”
 • zvýšení výkonu zaměstnanců a staroslovanská metoda “KOLO”

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

 • adaptace dle kultury a subkultury cílové skupiny
 • efektivní interkulturní komunikace “3 P” od Schwarz & Partner
 • intuitivní interkulturní komunikace – švýcarský přístup
 • interkulturní komunikace – pomocí zrcadlových neuronů
 • inovativní techniky podvědomého naladění

Úvodní seminář “Základy úspěšné komunikace se zahraničními kolegy”

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • inovativní techniky podvědomého naladění

KOMUNIKACE KOLEGŮ

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů

KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států