Master seminář “Budování efektivního týmu mezinárodního projektu”

Master seminář „Budování efektivního týmu mezinárodního projektu – inovativní techniky podvědomého naladění a nastavení členů týmu na úspěšné řešení úkolů a vytvoření úspěšného týmu na základě technologie interkulturní komunikace pomocí zrcadlových neuronů a prvků bioenergetické systémové terapie”.

Objev zrcadlových neuronů v roce 1992 týmem vědců Parmské univerzity v Itálii, bylo ústředním tématem událostí v oblasti porozumění výskytu mnoha duševních procesů, včetně oblasti komunikace a spolupráce, které do té doby nebyly objasněny.
V dnešní době se koncept zrcadlových neuronů stává stále více populární v mnoha různých oblastech, a to zejména tehdy, pokud je důležité pochopení záměrů a myšlení jiného subjektu, empatie, napodobování a vzdělávání.

Tyto úkoly patří mezi klíčové pro úspěšné formování a efektivní týmovou činnost, zejména v mezikulturním prostředí, které prochází častými změnami a stresem.

Délka semináře: 6 akademických hodin

Programy jsou vytvářeny individuálně podle cílů a cílových skupin, určených zákazníkem.

Pražská společnost SCHWARZ & PARTNER od roku 1998 úspěšně působí v oblasti mezikulturní komunikace a řízení mezinárodních projektů, nabízí inovativní, v této oblasti bezkonkurenční řešení, založené obvykle na možnostech vnímaných vědomím, na funkcích interpersonální komunikace a interakce lidí v týmech. Ve své práci SCHWARZ & PARTNER na základě zdrojů přístupu navíc využívá originální prvky bioenergetické systémové terapie, NLP, hudební terapie, autogenního tréninku, různých technik pro zvýšení všímavosti a pozitivního modelování situací, obchodních případů, tradičně používaných v programech MBA.

V důsledku účasti v programu mohou účastníci:

zlepšit úroveň porozumění záměru a myšlení ostatních členů týmu,

– rozvíjet již existující empatické, napodobovací a učební dovednosti v rámci týmu,

– zažít pozitivní osobní zkušenost společného řešení úkolů stanovených týmem,

– začít si uvědomovat sebe sama jako pozitivní a loajální část pozitivně laděného týmu, podporovaného svými členy,

– zvýšit úroveň vzájemného porozumění a porozumění týmu a zvýšit úroveň efektivity týmové interakce,

– vybudovat nové vědomé a nevědomé pozitivní vztahy v týmu.

Možné cílové skupiny:
manažerský tým, projektový tým, funkční tým, tým procesu, tým pro konkrétní úkol, tým jako celek.

Formy práce:
mini přednášky, diskuse, pilotní cvičení, obchodní případy, supervize, modelování a praktické zpracování získaných dovedností

Orientační program může být poskytnut na základě písemného vyžádání. Konkrétní programy jsou vytvořeny individuálně podle cílů a cílových skupin, určených zákazníkem.

V případě vašeho zájmu s Vámi rádi probereme možnosti spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétního projektu.

Kontaktujte nás na níže uvedeném emailu.

Email: export (at) export-marketing.eu

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO EXPATY

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • pracovní potenciál a zdrojový přístup
 • úspěšná komunikace s kolegy na pracovišti
 • jak se bránit proti manipulaci a konverzační hypnóze v cizím kulturním prostředí

NOVÝ INTUITIVNÍ TEAMBUILDING

 • unikátní metoda přes aktivní zapojení podvědomí
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • originální prvky budování úspěšného týmu pomocí energosystémů
 • využití nástrojů hudební terapií týmu
 • autogenní trénink a naladění úspěšného týmu
 • Stanislavského metoda a inovativní teambuilding

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • vyhodnocení vztahů a “FIREMNÍ KONSTELACE”
 • motivace zaměstnanců a stará havajská metoda “HOOPONOPONO”
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • zvýšení potenciálu zaměstnanců a meditace “MOŘE”
 • zvýšení výkonu zaměstnanců a staroslovanská metoda “KOLO”

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

 • adaptace dle kultury a subkultury cílové skupiny
 • efektivní interkulturní komunikace “3 P” od Schwarz & Partner
 • intuitivní interkulturní komunikace – švýcarský přístup
 • interkulturní komunikace – pomocí zrcadlových neuronů
 • inovativní techniky podvědomého naladění

Úvodní seminář “Základy úspěšné komunikace se zahraničními kolegy”

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • inovativní techniky podvědomého naladění

KOMUNIKACE KOLEGŮ

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů

KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států